跳到主要內容區塊
Search
mobilemenu
Giờ & vé, giá xe
  :::
  Giờ & vé, giá xe
   Địa điểm Thời gian mở cửa giữ xe có thu phí Vé vào cổng Thời gian Phí giữ xe Chỗ giữ xe
   Bãi giữ xe Dajianshan A Thời gian mở cửa giữ xe có thu phí

   Cả ngày

   Vé vào cổng

   Không

   Thời gian

   Trước 17:00 hàng ngày

   Phí giữ xe

   Xe khách lớn 60 NT/ tiếng
   Xe con 30 NT/ tiếng

   Chỗ giữ xe

   25 chỗ đỗ xe khách
   163 chỗ đỗ xe con
   3 chỗ đỗdành cho người khuyết tật

   Bãi giữ xe Dajianshan B Thời gian mở cửa giữ xe có thu phí

   Cả ngày

   Vé vào cổng

   Không

   Vé vào cổng

   Trước 17:00 hàng ngày

   Phí giữ xe

   Xe khách lớn 60 NT/ tiếng
   Xe con 30 NT/ tiếng

   Chỗ giữ xe

   9 chỗ đỗ xe khách lớn
   111 chỗ đỗ xe con
   5 chỗ đỗ dành cho người khuyết tật

   Bãi giữ xe đường Dawan Thời gian mở cửa giữ xe có thu phí

   Cả ngày

   Vé vào cổng

   Không

   Thời gian

   Sau 17:00 hàng ngày

   Phí giữ xe

   Xe con 50 NT/ tiếng

   Chỗ giữ xe

   77 chỗ đỗ xe con

   Bãi giữ xe tạm thời đường Dawan Thời gian mở cửa giữ xe có thu phí

   Cả ngày

   Vé vào cổng

   Không

   Thời gian

   Mức phí tối đa 1 lượt:xe con 150 NT

   Phí giữ xe

   Mức phí tối đa 1 lượt:xe con 150 NT

   Chỗ giữ xe

   55 chỗ đỗ xe con
   2 chỗ đỗ dành cho người khuyết tật

   Bãi giữ xe tạm thời Kenting Thời gian mở cửa giữ xe có thu phí

   Cả ngày

   Vé vào cổng

   Miễn phí

   Thời gian

   Cả ngày

   Phí giữ xe

   Xe con 30 NT/ tiếng
   Mức phí tối đa 1 lượt:100 NT

   Chỗ giữ xe

   170 chỗ đỗ xe con
   04 chỗ đỗ dành cho người khuyết tật

   Bãi giữ xe công viên Sheding Thời gian mở cửa giữ xe có thu phí

   Cả ngày

   Vé vào cổng

   Có thu phí

   Thời gian

   Cả ngày

   Phí giữ xe

   Xe khách lớn 40 NT/ tiếng
   Xe con 20 NT/ tiếng
   Xe máy mỗi lượt 10NT
   Mức phí tối đa 1 lượt :
   Xe khách lớn 120NT
   Xe con 60NT

   Chỗ giữ xe

   5 chỗ đỗ xe khách lớn
   35 chỗ đỗ xen con
   4 chỗ dành cho người khuyết tật
   20 chỗ đỗ xe máy

   Bãi giữ xe tạm thời ngõ Heping Thời gian mở cửa giữ xe có thu phí

   Cả ngày

   Vé vào cổng

   Miễn phí

   Thời gian

   Cả ngày

   Phí giữ xe

   Xe khách lớn 40 NT /tiếng
   Xe con 20 NT/ tiếng
   Xe máy mỗi lượt 10NT
   Mức phí tối đa1 lượt :
   Xe khách lớn 120NT
   Xe con 60NT

   Chỗ giữ xe

   27 chỗ đỗ xe con
   1 chỗ đỗ dành cho người khuyết tật
   20 chỗ đỗ xe máy

   Bãi giữ xe Hồ Longluan Thời gian mở cửa giữ xe có thu phí

   Cả ngày

   Vé vào cổng

   Miễn phí

   Thời gian

   Cả ngày

   Phí giữ xe

   Xe khách lớn 40 NT/tiếng
   Xe con 20 NT/ tiếng
   Xe máy mỗi lượt 10 NT
   Mức phí tối đa 1 lượt :
   Xe khách lớn120NT
   Xen con 60NT

   Chỗ giữ xe

   5 chỗ đỗ xe khách lớn
   52 chỗ đỗ xe con
   2 chỗ dành cho người khuyết tật

   Bãi giữ xe Guanshan Thời gian mở cửa giữ xe có thu phí

   03:00 sáng ~ 19:00

   Vé vào cổng

   1. Vé thường 60 NT Vé ưu đãi nửa giá 30 NT
   (Văn phòng hành chính thị trấn Hengchun huyện Pingtung 08-8898112)
   2.Thời gian thu phí 9:00 sáng~19:00

   Thời gian

   Cả ngày

   Phí giữ xe

   Xe khách lớn 80 NT /lượt
   Xe con 40 NT/ lượt
   Xe máy 10 NT/ lượt

   Chỗ giữ xe

   18 chỗ đỗ xe khách lớn
   154 chỗ đỗ xe con
   3 chỗ dành cho người khuyết tật
   12 chỗ đỗ xe máy

   Công viên Ebiluan Thời gian mở cửa giữ xe có thu phí

   Tháng 04- tháng 10
   06:30 sáng~18:30

   Vé vào cổng

   1. Vé thường 60 NT
   Vé ưu đãi nửa giá 30 NT

   Thời gian

   Cả ngày

   Phí giữ xe

   Xe khách lớn 60 NT/lượt
   Xe con 40 NT/ lượt
   Xe máy 10 NT/ lượt

   Chỗ giữ xe

   40 chỗ đỗ xe khách lớn
   96 chỗ đỗ xe con
   3 chỗ dành cho người khuyết tật

   Công viên Ebiluan Thời gian mở cửa giữ xe có thu phí

   Tháng 11- tháng 03
   07:00 sáng~17:30

   Vé vào cổng

   1.Vé thường 60 NT
   Vé ưu đãi nửa giá 30 NT

   Thời gian

   Cả ngày

   Phí giữ xe

   Xe khách lớn 60 NT /lượt
   Xe con 40 NT/ lượt
   Xe máy 10 NT/ lượt

   Chỗ giữ xe

   40 chỗ đỗ xe khách lớn
   96 chỗ đỗ xe con
   3 chỗ dành cho người khuyết tật

   Công viên Maobitou Thời gian mở cửa giữ xe có thu phí

   Tháng 04- tháng 10
   08:00 sáng~17:30

   Vé vào cổng

   Bắt đầu thực thi từ 1.5.2016
   Vé thường 30 NT
   Vé ưu đãi nửa giá 15NT

   Thời gian

   Cả ngày

   Phí giữ xe

   Xe khách lớn 60 NT /lượt
   Xe con 40 NT/ lượt
   Xe máy 10 NT/lượt

   Chỗ giữ xe

   42 chỗ đỗxe khách lớn
   105 chỗ đỗ xe con
   100 chỗ đỗ xe máy

   Công viên Maobitou Thời gian mở cửa giữ xe có thu phí

   Tháng 11- tháng 03
   AM08:00~PM05:00

   Vé vào cổng

   Bắt đầu thực thi từ 1.5.2016
   Vé thường 30NT
   Vé ưu đãi nửa giá 15NT

   Thời gian

   Cả ngày

   Phí giữ xe

   Xe khách lớn 60 NT/ lượt
   Xe con 40 NT /lượt
   Xe máy 10 NT/ lượt

   Chỗ giữ xe

   42 chỗ đỗ xe khách lớn
   105 chỗ đỗ xe con
   100 chỗ đỗ xe máy

   Khu nghỉdưỡng Nanwan Thời gian mở cửa giữ xe có thu phí

   Cả ngày

   Vé vào cổng

   Miễn phí

   Thời gian

   Miễn phí

   Phí giữ xe

   Ngày thường và ngày nghỉ cuối tuần
   Xe khách lớn 60 NT/ giờ
   Xe con 40 NT /giờ
   Xe máy 10 NT/ mỗi giờ
   Dịp nghỉ lễ liên tục theo quy định nhà nước
   Xe khách lớn 70 NT/ giờ
   Xe con 50 NT/ giờ
   Xe máy 15 NT/ giờ

   Chỗ giữ xe

   20 chỗ đỗ xe khách lớn
   130 chỗ đỗ xe con
   40 chỗ đỗ xe máy

   Khu vui chơi giải trí  Kenting Thời gian mở cửa giữ xe có thu phí

   8:00 sáng~17:30 chiều

   Vé vào cổng

   Vé thường 150 NT
   Vé ưu đãi nửa giá 75 NT

   Thời gian

   Vé thường 150 NT
   Vé ưu đãi nửa giá 75 NT

   Phí giữ xe

   Xe khách lớn 80 NT/lượt
   Xe con 50 NT/lượt
   Xe máy 20 NT/lượt

   Chỗ giữ xe

   20 chỗ đỗ Xe khách lớn
   130 chỗ đỗ xe con
   40 chỗ đỗ xe máy

   Khu phong cảnh Jialeshuei Thời gian mở cửa giữ xe có thu phí

   7:00~18:00

   Vé vào cổng

   Vé thường 100 NT
   Vé ưu đãi nửa giá 60 NT

   Thời gian

   Vé thường 100 NT
   Vé ưu đãi nửa giá 60 NT

   Phí giữ xe

   Xe khách lớn / 80 NT/lượt
   Xe con 50 NT/ lượt
   Xe máy 30 NT/ lượt

   Chỗ giữ xe

   150 chỗ đỗ xe khách lớn
   350 chỗ đỗ xe con
   150 chỗ đỗ xe máy

   Trung tâm hoạt động thanh niên Kenting Thời gian mở cửa giữ xe có thu phí

   6:30 sáng~17:00

   Vé vào cổng

   Vé thường 50 NT
   Vé ưu đãi nửa giá 30 NT

   Thời gian

   Vé thường 50 NT
   Vé ưu đãi nửa giá 30 NT

   Phí giữ xe

   Xe khách lớn 100 NT/lượt
   Xe con 50 NT/lượt
   Xe máy 20 NT/lượt

   Chỗ giữ xe

   30 chỗ đỗ xe khách lớn
   300 chỗ đỗ xe con 50 chỗ đỗ xe máy

   Bãi giữ xe Xiaowan Thời gian mở cửa giữ xe có thu phí

   Cả ngày

   Vé vào cổng

    

   Thời gian

   01:00~ 17:00

   Phí giữ xe

   Ngày nghỉ 30 NT/giờ
   Không phải ngày nghỉ 20 NT/giờ

   Chỗ giữ xe

   178 chỗ đỗ xe con

   Bãi giữ xe Xiaowan Thời gian mở cửa giữ xe có thu phí

   Cả ngày

   Vé vào cổng

    

   Thời gian

   17:00~24:

   Phí giữ xe

   Ngày nghỉ 50 NT/giờ
   Không phải ngày nghỉ 40 NT/giờ

   Chỗ giữ xe

   178 chỗ đỗ xe con

   Số điện thoại đơn vị quản lý
   Công ty TNHH cổ phần giữ xe Cheting
   8861191
   Công viên Ebiluan-Ban quản lý công viên quốc gia Kenting
   8851101
   Công viên Maobitou- Ban quản lý công viên quốc gia Kenting
   8867527
   Khu nghỉ dưỡng Nanwan-Công ty TNHH Lohas South bay
   8880850
   Khu vui chơi giải trí Kenting- Ban quản lý rừng Pingtung
   8861211
   Khu phong cảnh Jialeshuei- Văn phòng hành chính thôn Manzhou
   8801083
   Trung tâm hoạt động thanh niên Kenting- Cứu quốc đoàn
   8861221
   Bãi giữ xe Xiaowan- Công ty TNHH cổ phần công trình Jinggong
   Hạng mục Ghi chú
   Vé vào cổng Ghi chú

   I. Ưu đãi nửa giá: vào dịp ngày nghỉ cuối tuần và ngày nghỉ lễ, người già quốc tịch Đài Loan trên 65 tuổi có giấy tờ chứng minh.
   II. Ưu đãi miễn phí:
   1.Trẻ dưới 12 tuổi có giấy tờ chứng minh.
   2.Ngoài dịp ngày nghỉ cuối tuần và ngàn lễ người già trên 65 tuổi quốc tịch Đài Loan có giấy tờ chứng minh  .
   3.Người khuyết tật có có sổ tay khuyết tật và 1 người đi kèm .
   4.Nhân viên công vụ đến khảo sát cần xuất trình công hàm.
   5.Người có thẻ phục vụ tình nguyện vinh dự.
   6.Có giấy xin tổ chức hoạt động giáo dục ngoài trời của trường tiểu học công lập.
   III.Khách đoàn 40 người trở lên, mua vé được giảm 20%
   (Khu vui chơi giải trí Kenting: ngày nghỉ cuối tuần 20 người trở lên hoặc vé thường ngày thường đều là 100 NT, vé ưu đãi nửa giá không có vé khách đoàn)

   Khu phong cảnh Jialeshuei Ghi chú

   Ưu đãi giá vé ưu đãi nửa giá cho học sinh, quân nhân, cảnh sát; giảm 10% vé vào cổng cho khách đoàn trên 40 người, miễn phí vé vào cổng cho người khuyết tật. Phí đi xe tham quan trong khu phong cảnh: 30NT/người

   Bãi giữ xe Ghi chú

   Khách lẻ gửi xe dưới 1 tiếng tính thành 1 tiếng, tiếng thứ 2 trở đi tính theođơn vị mỗi nửa tiếng
   2. Ưu đãi giữ xe trả theo tháng: các cửa hàng kinh doanh và dân cư xung quanh, phí giữ xe trả theo tháng/1000NT/tháng。