跳到主要內容區塊
Search
mobilemenu
SiteMap
  :::
  SiteMap
   • Trang web này dựa trên nguyên tắc thiết kế khả năng truy cập và sử dụng các phím tắt để tăng cường sự thuận tiện khi duyệt Bố cục được chia thành 4 khu vực:
   • 1. vùng menu chính ở trên cùng、2. vùng nội dung ở trung tâm、3. Phía dưới khu vực liên kết.
   • Các khóa sau được đặt làm khóa Truy cập (hoặc phím tốc độ) của trang web này.:
   • Alt+U:Khu vực Link / hạ cánh chính sẽ được hiển thị.
   • Alt+C:Nội dung tích / bạn những nội dung chính được hiển thị.
   • Alt+Z:Liên kết dưới cùng khu vực.
   • Nếu trình duyệt của bạn là Firefox, các phím tắt được sử dụng Shift + Alt + (chữ cái phím nhanh), ví dụ Shift + Alt + C sẽ nhảy đến giữa trang, v.v.