跳到主要內容區塊
Search
mobilemenu
Xem nhanh tin tức
  :::
  Xem nhanh tin tức
   Thông tin thành trì khẩn cấp thông báo mở! Cơ quan Bộ qua các điểm tham quan trên đất liền, thêm vào nền tảng Little Bay Khu giải trí Giải trí đóng, các vị trí còn lại là mở như bình thường

   các điểm tham quan trên đất liền tại mỗi thẩm quyền của ống, cựu bởi cơn bão Meranti, một khi đóng đầy đủ cho hoàn thiện môi trường. Bây giờ, thêm vào nền tảng Little Bay Khu giải trí Giải trí, các điểm tham bờ còn lại (bao gồm cả Eluanbi Công viên mèo mũi lịch sử công viên sisal của phòng triển lãm công nghiệp Longluan Hồ Trung tâm tự nhiên, cát Đảo Shell Sand Exhibition Hall, Sheding Natural Park, Lung Hằng bảo vệ sinh thái Quận và Nan Renshan, vv) thường mở cửa cho khách du lịch ở đây!

   nền tảng Giải trí Tiểu Loan khu vui chơi giải trí do bị hư hỏng nặng, chưa sửa chữa, khách du lịch Chờ, xin vui lòng tha thứ cho tôi! Sau khi sửa chữa xong thông báo trước.